Dnes je pondělí 27. 3. 2023, svátek má Dita

Manuál pre pilota - Hornet 503

11. 12. 2008 – Došel mi mailom, osobně od konstruktéra Airchopera, manual na provoz jeho stroje. Je to v původním znění a bez tytulků. Tak se s tím nějak poperte.

MANUÁL

Tankovanie Miešať Natural BA 95 a plne syntetický olej 1:50. Benzín s vyšším oktanovým číslom nezvyšuje výkon Rotaxu.

Tankovať vždy cez jemné sítko – značne to eliminuje nebezpečensvo zastavenia motora vplyvom nečistoty v karburátoroch

Technická kontrola pred štartom Podvozok Pneumatiky nafúkané? Predná vidlica a podvozkové nohy bez prasklín a deformácii? Kostra Trubky a zvary. Žiadne deformácie, praskliny, hrdza? Ocelové laná napnuté, napináky a matice zaistené? Palivová sústava Nádrž, hadice, pumpy bez presakovania benzínu? Hadice bez mikrotrhlín? Filter paliva čistý? Motor Silenbloky motora a výfuku bez mikrotrhlín? Pružiny a spony výfuku neporušené? Manžety karburátorov bez mikrotrhlín? Vzduchový filter čistý?

Všetky matice zaistené? Vrtula Matice zaistené? Nábežné hrany nepoškodené? Povrch listov čistý? Kontrola padáku Všetky šnúry celé? Oplety šnúr a nosných popruhov nepoškodené? Vrchlík nepoškodený? (Na všetky otázky má pilot najlepšiu odpoveď pri údržbe a čistení stroja.)

Zahriatie motora

Napumpovať palivo do sústavy (ručná pumpa), vstreknúť 3× palivo do karburátorov (Primer), zapnúť zapalovanie (MAG1a MAG2 do polohy „ON“).

(Nerozfúkam rozložený padák inému pilotovi? Nenafúkam do hangáru alebo do divákov?)

Prevádzková teplota je ca. 200°C, max. teplota 250°C. Rozdiel teplot valcov nesmie byt väčší ako 25°C = jeden diel stupnice.

Pripnutie padáku

Trojkolku postaviť do smeru štartu, podla možnosti vždy presne proti vetru. Je dráha na vzlet za daných podmienok dostatočne dlhá? Prekážky za dráhou bez problémov preletím?

Faktory, ktoré predlžujú vzlet – mäkký povrch, nerovný povrch, vysoká tráva, terén mierne do kopca, ťažká posádka, mokrý padák, bezvetrie až vietor do chrbta.

Extrémne doležité! Pilot je pri štarte absolútne „slepý“ a nemože korigovať směr rozjazdu – pozerá sa hore na padák!

Roztiahnuť padák za trojkolkou, natiahnuť šnúry. Pripnúť nosné popruhy na trojkolku – dotiahnuť karabíny kľúčom M11 (6×). Spojiť riadiace šnúry (zvonka) a narýchlovacie šnúry (zvnútra) – dotiahnuť mini-karabíny prstami (4×).

Nastavit trimy do strednej polohy (na značku). Zavesiť volné konce na vešiaky. Najprv riadiace šnúry, potom volné konce „áčkami“ dohora.

Posadiť pasažiera.

Spotreba v cestovnom režime (priamy horizontálny let) je 10 litrov na hodinu. Pri manévrovanie vzrastá spotreba na 12 litrov a viac. Ak je v nádrži 9 litrov paliva, znamená to max. polhodinový let (5–6 litrov spotreba + 3 litre rezerva). Pre plánovaný hodinový výlet treba mať natankované 15–18 litrov paliva (10–12 litrov spotreba + 5–6 litrov rezerva).

Nahodenie motora

Zapnúť zapalovanie (MAG1 a MAG2 do polohy „ON“)

Nafúknutie padáku a kontrola

Pri nafukovaní padáku vrtulou treba odtokovku padáku ohnúť smerom dopredu (ku trojkolke) potiahnutím za brzdové šnúry, aby padák sedel stabilne na zemi.

Veľká plocha odtokovky na zemi by zabránila vytiahnutiu padáku pri štarte – treba potiahnuť trojkolku viac dopredu. Za vetra ca. 3m/s pri štarte bez pomocníka može nastať malé cúvnutie trojkolky napr. pri nasadaní pilota, čo by znamenalo, že by sa položila na zem väčšia plocha odtokovky a padák by už neodštartoval. Preto je nutné ohnúť resp. „vyfúknuť“ odtokovku smerom dozadu, ale potom už pilot nesmie pridávat plyn, musí držať otáčky na volnobehu (2.200 ot/min), aby sa padák nezdvihol skor, než je potrebné.

Pozor! Pilot nikdy nesmie opustiť trojkolku s naštartovaným motorom, nafúknutým padákom a pripútaným pasažierom! Ak pilot ide skontrolovať alebo upraviť padák, trojkolku musí vždy zichrovať pomocník zpredu na riaditkách. Jeden alebo dvaja pomocníci sú nevyhnutní aj v prípade štartu za silného vetra, aby zabránili cúvaniu trojkolky.

Štart

Pilot si sadne a pripúta sa. Zapojenie interkomu – „Pasažier, počujeme sa? – „Ano, počujeme“. Pilot pripútaný, pásy dotiahnuté?

Rozjazd

Pridať plný plyn a držať (neuberať). Nohy pokrčené (nebrzdiť padák). Pilot pozerá bokom na ucho padáku a sleduje ho, ako ide hore. Pilot ťahá padák dohora pákou – „kniplom“. Ak je sila na páke malá až nulová, znamená to, že nábežná hrana padáku chce klapnúť, lebo nemá vztlak – pilot musí páku okamžite povoliť! Ak je padák dobre „natlakovaný“, sila na páke je výrazná a pilot može bez obáv zabrať. Nábežná hrana má tendenciu klapnúť v tom v okamihu, keď padák opúšťa vrtulový prúd – trojkolka ešte nemá rýchlosť a padák v tomto momente nemá „protivietor“. Korekcia náklonu nožným riadením. Ak sa padák počas vyťahovania nakláňa naľavo, treba dať jemne pravú nohu (jemne preto, lebo padák má tendenciu zrovnať sa sám vďaka krížovým šnúram). Keď sa pohyb doľava zastavil a padák sa začína sa vracať nad pilota, treba silne vyšlapnúť ľavú nohu (v tom čase má padák stále ešte ľavý náklon!), aby padák neprekmitol zotrvačnosťou na druhú stranu. V prípade veľkého náklonu (ca. 45°) alebo nezvyklého chovania sa padáku alebo trojkolky treba okamžite prerušiť štart – ubrať plyn, vypnúť motor, dať plné nohy a zastaviť.

Vzlet

Pilot pozerá dopredu, trojkolka zrýchluje. Keď už kolesá na zemi nedržia svoju stopu a trojkolka začne „plávať“ – mierne zatlačiť obe nohy a vzlietnuť. Okamžite povoliť nohy a mierne ubrať plyn – držať prízemný let vo výške 2–5 m. Pilot pozerá dohora, kontroluje svoj „software“: Popruhy, riadiace šnúry, padákové šnúry a padák sú OK? Pilot pozerá dopredu a pridává plyn. Prechod do stúpania alebo do zatáčky.

Pozor! Hornet 503 je v solo obsadeni (bez pasažiera) mierne premotorovaný. Ľahký pilot može stroj za letu na plný plyn postaviť „na zadné“ a trojkolka mu potom spadne do ľavého súvratu celkovou stratou vztlaku! Do ľavej strany padá vplyvom reakčnému momentu vrtule. Aj zlyhanie motoru v strmom stúpaní tesne po štarte je mimoriadne nebezpečné – trojkolka mechanicky prekývne pod padák dozadu a následne pokračuje v prednom kyve nosom do zeme. Prevádzkové obmedzenia: Predozadný náklon max. 30°, bočný náklon max. 60°. Akrobacia je zakázaná.

Let

Naberanie väčšej výšky je výhodné v širokej ľavej zatáčke (bez vyrovnávania reakčného momentu vrtule) Trimovanie padáku pre priamy horizontálny let v kľudnom počasí – pravý trim zatiahnuť ca.10cm dolu, ľavý trim povoliť ca. 10cm dohora. Trimy majú prevod 3:1. Zatiahnuté trimy (z neutrálnej polohy dolu, do pomala) majú pozitívny vplyv na bezpečnosť letu. Povolené trimy (z neutrálnej polohy dohora, do rýchla) znižujú zásobu bezpečnosti, zvyšujú riziko klapnutia v turbulencii a zásadne zhoršujú dofukovanie padáku. Let na povolených trimoch je bezpečný len vo velkej výške (300m a viac) a len v kludnom ovzduší. Ak sa lieta v turbulencii na narýchlenom padáku, pri klapnutí je potrebné trimy okamžite zatiahnuť do neutrálnej polohy, čo znamená aktívnu spoluprácu posádky – pilot letí v turbulencii neustále s ľavou rukou na ľavom trime (pravú ruku má na plyne), navigátor letí neustále s pravou rukou na pravom trime. V prípade klapnutia obaja okamžite zaťahujú trimy. Dlhému letu na úplne odtrimovanom padáku sa treba podla možnosti vyhýbať.

Kontrola každých pár minút:

Točí sa vždy len jednou nohou. Pilot vyšlapne nohu a drží ju počas celej doby zatáčky v danej polohe. Nástup do zatáčky – najprv vyšlapávať nohu, potom pridávať plyn. Ukončenie zatáčky – najprv ubrať plyn, potom povoliť nohu. Bočné rozkývanie v zatáčka: Náklon v zatáčke sa opakovane zmenšuje a zväčšuje. Trojkolka najprv spomaluje zatáčanie a stúpa (zmenšenie náklonu) a potom zrýchluje zatáčanie a klesá

(zväčšenie náklonu). Korekcia impulzom: Pri zmenšovaní náklonu jemne zatlačiť a povoliť vnútornú nohu. Pri zväčšovaní náklonu zatlačiť a povoliť vonkajšiu nohu. Pri náklone väčšom ako 45° pridanie plynu nemá za následok stúpanie! – zrýchli sa zatáčanie a zväčší náklon padáku. Turbulencia. Lietať s mierne vyšlapnutými nohami (ca. 25%). Padák aktívne vyrovnávať: Ak padák ide dozadu (trojkolka sa zdvíha nos a stúpa) – povoliť brzdy (ak je z čoho), príp. ubrať plyn. Ak padák ide dopredu (trojkolka ponára nos a klesá) – vyšlapnúť brzdy, nehýbať s plynom. Trojkolka sa bočne kýva – vyšlapnúť obe nohy, teda. „aktivovať tlmiče“ a držať, až sa kývanie samé utlmí alebo uviesť trojkolku do miernej zatáčky.Klapáky. Pri malom klapnutí (ca. 1/4 krídla) udržať směr letu vyšlapnutím zodpovedajúcej nohy. Nehýbať s plynom, aby sa trojkolka ešte viac nerozkývala. Padák sa dofúkne sám v priebehu 2–3 sekúnd. Je vhodné vyšlapnút aj druhú nohu, rozkývaný padák sa potom rýchlejšie stabilizuje. Pri velkom klapnutí (ca. 1/2 krídla) dochádza k prudkému pootočeniu padáku. Treba okamžite silne vyšlapnúť obe nohy (70–80%) a ubrať plyn, aby sa znížilo nebezpečenstvo twistu a zmenšilo bočné rozkývanie. Padák sa dofúkne sám v priebehu 3–6 sekúnd, ale vybočí z povodného smeru o 90° až o 180° a bez plynu vyklesá 30–70m. Všeobecne platí – let v turbulencii je najbezpečnejší s mierne nabrzdeným padákom (asi na 25%), s trimami v neutrálnej polohe alebo mierne do pomala, s motorom na nízkych konštantných otáčkach a v dostatočnej výške nad terénom (200 m a viac).

Pristátie

Pilot sleduje vietor (silu a smer), prekážky (dráty, stromy, budovy), prevádzku (lietadlá, padáky, modely).

Podrovnanie na brzdách. Vyšlapnúť plynule obidve nohy ca. 2 sekundy pred očakávaným dotykom zo zemou. Túto techniku pilotáže je potrebné dobre ovládať napr. pre prípad núdzového pristátia bez motoru. Podrovnanie na plyne. Pilot začne vo výške 10 –15 m plynule pridávať plyn, aby tesne nad zemou letel takmer v horizonte (4.500 – 5.000 ot/min podla hmotnosti posádky). Počas podrovnávania na plyne musí pilot nohami neustále vyrovnávať smer letu – kompenzovať narastajúci reakčný moment vrtule. Je vhodné kombinovať obidva sposoby podrovnania. Dosadnutie. Pri dotyku zo zemou treba okamžite povoliť a znova vyšlapnúť nohy – zabráni sa tak odskočeniu predného kolesa. Rolovanie s nafúknutým padákom. Rolovať na väčšiu vzdialenosť možno len na rovnom terének bez turbulecie! Vždy vyššou rýchlosťou na plyne a so silne nabrzdeným padákom (až 80%) – inak može trojkolka v teréne náhle spomaliť a hrozí predbehnutie padáku, následné klapnutie a padnutie vrchlíku na vrtulový koš a posádku. Zastavenie: Vypnúť motor, naplno zabrzdiť, držať rovný smer až do padnutia padáku za trojkolku. V silnejšom vetre položiť padák vedľa seba zatočením trojkolkou o 90°. Zatočiť treba až v poslednom okamihu, keď už je padák bez vztlaku, inak hrozí nebezpečenstvo prevrátenia!


zpět na seznam článků
Copyright Tomáš Berka 2007